« Články

Vývoj OZE v roku 2012

OZE - obnoviteľné zdroje energie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začiatkom júla 2013 uverejnil zoznam výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) a ich podporu za rok 2012 - PDF 14.7 kB je dostupný aj z našich stránok. Tento strojovo ťažko spracovateľný dokument sme previedli do databázy. Ukážku výberu údajov z databázy sme predstavili v článku OZE v roku 2012. Vhodne zostavenými dopytmi vieme získať prehľady, ktoré vyjadrujú podrobnejšiu situáciu aj vývoj v oblasti OZE v roku 2012.

Rozdelenie podľa distribútora

Pohľadom na zdroje OZE podľa príslušnosti k distribútorovi elektrickej energie vidieť, že najviac 745 zdrojov využívajúcich slnečnú energiu je napojených na Stredoslovenskú energetiku - Distribúcia, a.s. (SSE-D), vo Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) je 554 a v Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD) 561 zdrojov. SSE-D má aj najviac zdrojov využívajúcich biomasu - pozrite obr.1.

OZE - KVET podľa distribútora
Obr. 1. Rozdelenie OZE a KVET podľa distribútora.

V tabuľke n označuje počet, sum - súčet, max - maximum, MWh - množstvo vyrobenej energie a Eur - doplatok za rok 2012.

Nové zdroje

Nové zdroje boli vyhodnotené porovnaním subjektov z prehľadu za roku 2011 a 2012. Zdroje patriace subjektom, ktoré sa nenachádzaju v prehľade za rok 2011, považujeme za nové zdroje. Najviac nových zdrojov využíva slnečnú energiu. V tabuľke na obr.2 možno porovnať prírastky nových zdrojov v jednotlivých distribučných spoločnostiach. Najviac nových zdrojov využíva slnečnú energiu.

Nové OZE - KVET v roku 2012
Obr. 2. Nové zdroje v roku 2012.

Top 10 nových OZE

Prehľad desiatich najväčších nových zdrojov bol získaný zoradením podľa množstva vyrobenej energie v roku 2012 (elektrina_MWh). Najväčšie nové zdroje využívajú biomasu.

Top 10 nových OZE v roku 2012
Obr. 3. Najväčšie nové zdroje v roku 2012.

Top 10 nových FVE

Prehľad desiatich najväčších nových zdrojov využívajúcich slnečnú energiu (FVE - fotovoltické elektrárne) bol získaný tiež zoradením podľa množstva vyrobenej energie v roku 2012.

Top 10 nových FVE v roku 2012
Obr. 4. Najväčšie nové fotovoltické elektrárne v roku 2012.

Ukázané výbery z databázy môžu byť pre niekoho užitočné. Niekto by snáď potreboval aj iné zostavy. V takom prípade ma kontaktujte emailom imrich@buransky.sk alebo telefonicky +421 907 812 685.


V Liptovskom Mikuláši, 25.7.2013

Imrich Buranský


« Články

Vývoj OZE v roku 2012, © IB júl 2013 imrich@buransky.sk