« Články

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov - Opis

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť Thermo|Solar Žiar nad Hronom získali akreditáciu na vzdelávanie s názvom "Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja". Webová aplikácia "Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov" dáva prehľad o absolventoch kurzov. Umožňuje zaevidovať a zobrazovať údaje absolventov kurzov aj iných školiacich pracovísk.


Obsah

^

Okno webovej aplikácie

Okno webovej aplikácie s ovládacím panelom a mapou vidieť na obr. 1.

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov
Obr. 1. Okno webovej aplikácie "Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov" .

Modré značky na mape sú priradené inštalatérom fotovoltických zariadení,
červené - inštalatérom fototermických zariadení,
zelené - inštalatérom fotovoltických aj fototermických zariadení,
žlté - inštalatérom tepelných čerpadiel,
hnedé - inštalatérom kotlov na biomasu a/alebo iných zariadení.

Mapa má štandardné ovládacie prvky na výber mapového výseku - posun mapy, zmena mierky, dokonca aj "panáčika" na Street View. V pravom hornom rohu je možné zvoliť druh mapy (Mapa, Satelitné snímky, Terén).

V ľavom hornom rohu mapy tlačidlo s bielou šípkou a zeleným podkladom slúži na skrytie/zobrazenie ovládacieho panelu. Štatistika na mape sa pri skrytom ovládacom paneli zobrazí v tabuľke v ľavom hornom rohu mapy. Po zmene mierky alebo výseku mapy obnova ikon inštalatérov sa dosiahne klikom na tabuľku štatistiky.

^

Ovládací panel

Ovládací panel na ľavej strane mapy slúži na výpis štatistiky - celkového počtu inštalatérov a počtu inštalatérov zobrazených na mape. Ponúka možnosť zadania filtra a medzí pre výber podmnožiny inštalatérov na mape. Obsahuje aj linky na stránky tejto príručky, postupu tvorby aplikácie a link na stránku SAPI - Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu.

V tabuľkách štatistiky je počet inštalatérov pre jednotlivé druhy zariadení obnoviteľných zdrojov:

Farba textov štatistiky "Na mape" sa po zmene mapového podkladu zmení z čiernej na šedú. Vyjadruje sa tým jej neaktuálnosť. Klik na tabuľku štatistiky "Na mape" je príkaz pre obnovenie údajov na mape aj štatistiky.

Pod štatistikou "Na mape" sú zadávacie prvky pre definovanie filtra:

Príklad použitia filtra v oblasti Liptova je na obr. 2.

Príklad použitia filtra
Obr. 2. Obmedzenie výberu inštalatérov zadaním filtra.

Rozvinutím časti ovládacieho panela "+ Medze" (kliknutím na +) sa vytvorí možnosť zadať medze pre dátum skúšky. Zadať treba dátumy "Od" a/alebo "Do". Príklad použitia medze so zadaným "Od" je na obr. 3.

Príklad použitia medzí
Obr. 3. Obmedzenie výberu inštalatérov zadaním medzí "Od" - "Do".

Po zadaní filtra "Hľadať" a/alebo medzí sa údaje na mape obnovia po kliknutí na tabuľku štatistiky "Na mape".

^

Informačné okno

Kliknutie na značku v mape vyvolá zobrazenie informačného okna.

Informačné okno
Obr. 4. Informačné okno a okolie vybraného inštalatéra.

V informačnom okne je meno a priezvisko, adresa, kontakné údaje inštalatéra, školiace pracovisko, dátum absolvovania školenia, číslo osvedčenia, druh školenia, firma. Ak je v údajoch inštalatéra uvedená webová adresa, link je v pravom hornom rohu informačného okna.

V informačnom okne môžu byť aj doplňujúce údaje, napr. stručná charakteristika služieb, linky na webové stránky. Zobrazia sa na spodnom okraji informačného okna. Ak doplňujúce údaje sú uvedené, značka na mape je väčšia - výraznejšia.

Súčasne so zobrazením informačného okna sa na spodnom okraji ovládacieho panelu zobrazí zoznam inštalatérov v okolí vybraného inštalatéra. Rieši to problém vzájomne sa prekrývajúcich ikon inštalatérov na mape. Pri prechode kurzorom myši ponad poradové číslo inštalatéra v okolí sa v bubline zobrazuje meno inštalatéra. Klikom sa vyvolá zobrazenie jeho informačného okna.

^

Evidencia inštalácií

Portál EnergiaWeb.sk umožňuje viesť evidenciu inštalácií. Ikona inštalatéra, ktorý túto možnosť využije, bude väčšia s bodkou. V informačnom okne bude link na stránku evidencie inštalácií.


V Liptovskom Mikuláši, 26.1.2014

Imrich Buranský

Posledná úprava 4.4.2014« Články

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov - Opis, © IB január 2014 imrich@buransky.sk