« Články

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov - Postup

V tomto článku sú zaznamené hlavné medzníky tvorby webovej aplikácie "Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov".

Význam skratiek:


4.4.2014 - V.2

Nasadená druhá verzia mapy, ktorá umožňuje evidovať absolventov kurzov všetkých akreditovaných školiacich pracovísk pre inštalatérov obnoviteľných zdrojov.

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov V.2
Druhá verzia mapy.

Databáza mapovej aplikácie bola prispôsobená možnosti zobraziť inštalatérov obnoviteľných zdrojov:


3.2.2014 - Medze

Rozšírenie podmienky o možnosť zadania medzí dátumu skúšky. Bodka v značke na mape označuje inštalatéra, ktorý má referencie inštalácií na stránkach EnergiaWeb.

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov
Medze pre dátum vykonania skúšky; bodka v ikone = referencie na EnergiaWeb.

26.1.2014 - Prvá verzia

Prvé uverejnenie webovej aplikácie "Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov" na verejne dostupnej doméne www.solarweb.sk:

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov
Okno webovej aplikácie "Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov" .

Presmerovanie na aplikáciu je aj na adresách:


23.1.2014 - Zámysel

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť Thermo|Solar Žiar nad Hronom získali akreditáciu na vzdelávanie s názvom "Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja". Mapová aplikácia môže byť využitá pre zverejnenie základných informácií o absolventoch špecializovaných kurzov ...


V Liptovskom Mikuláši, 26.1.2014

Imrich Buranský« Články

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov - Postup, © IB január 2014 imrich@buransky.sk