« Články

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET - Opis

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je možné získať prehľad rozhodnutí v oblasti "Elektroenergetika". V archíve sú rozhodnutia pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) aj pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET). Tieto údaje boli východiskom pre zostavenie webovej aplikácie "Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET". Adresy regulovaných subjektov boli využité na geolokáciu - umiestnenie na mape, pozrite obr. 1.

Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty
Obr. 1. Okno webovej aplikácie "Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET" .

Zelené značky na mape sú priradené rozhodnutiam OZE, červené - rozhodnutiam KVET.

Ovládací panel na ľavej strane mapy slúži na výpis počtu spracovaných rozhodnutí a počtu rozhodnutí zobrazených na mape. Sú tam aj zadávacie prvky pre definovanie filtra:

Príklad použitia filtra v časti Bratislavy je na obr. 2.

Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty
Obr. 2. Obmedzenie výberu rozhodnutí zadaním filtra.

Kliknutie na značku rozhodnutia v mape vyvolá zobrazenie informačného okna. Je v ňom meno regulovaného subjektu, jeho adresa a link na PDF dokument rozhodnutia. Adresa dokumentu je taká istá, ako na stránkach ÚRSO. Dokument sa zobrazí v novom okne.


V Liptovskom Mikuláši, 12.1.2014

Imrich Buranský« Články

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET - Opis, © IB január 2014 imrich@buransky.sk