« Články

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET - Postup

V tomto článku sú zaznamené hlavné medzníky tvorby webovej aplikácie "Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET".

Význam skratiek:


14.1.2014 - Okolie subjektu

Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty
Úpravy a rozšírenia sú vyznačené červenou farbou .

Úpravy a rozšírenia:

  1. Skrytie/zobrazenie ovládacieho panelu umožňuje zelené tlačidlo v ľavom hornom rohu mapy.
  2. V informačnom okne sú všetky rozhodnutia zvoleného subjektu. V bublinke je dátum prijatia rozhodnutia. Možnosť zobrazenia každého dokumentu rozhodnutia ÚRSO pre daný subjekt v samostatnom okne.
  3. Okolie subjektu v informačnom okne - zoznam rozhodnutí je na spodnom okraji ovládacieho panelu. V bublinke je meno subjektu. Kliknutie na číslo vyvolá zobrazenie informačného okna príslušného subjektu.

12.1.2014 - Prvá verzia

Prvé uverejnenie webovej aplikácie "Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET" na verejne dostupnej doméne www.solarweb.sk:

Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty
Okno webovej aplikácie "Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET" .

Presmerovanie na aplikáciu je aj na adresách:


15.12.2013 - Anomálie na stránkach ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má poslanie byť štátnou autoritou, ktorá bdie nad dopravou energie na ceste od výrobného zdroja ku koncovému spotrebiteľovi. Má zabrániť zneužitiu monopolného postavenia dodávateľa alebo vlastníka siete na úkor spotrebiteľov. Má tiež povinnosť zverejňovať informácie o svojej činnosti. Robí to aj na svojich webových stránkach. Žiaľ, vyskytujú sa tam viaceré anomálie. Tie sťažujú strojové spracovanie uverejnených údajov... Celý článok »»


5.11.2013 - Zámysel

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú archívy rozhodnutí pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie (OZE) aj kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Súčasťou zoznamov rozhodnutí je aj adresa regulovaného subjektu a link na PDF dokument rozhodnutia. Transformácia týchto údaje do databázy môže byť východiskom pre rôzne analýzy aj webové aplikácie.


V Liptovskom Mikuláši, 12.1.2014

Imrich Buranský« Články

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET - Postup, © IB január 2014 imrich@buransky.sk