Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Prihlásenie

Zverejňovanie údajov o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je zákonnou povinnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO, úrad). Napriek tomu vo všeobecných podmienkach použitia webových stránok úradu je upozornenie, že "úrad ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom webovej stránky" a "nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky". Upozornili sme na anomálie na stránkach ÚRSO aj na anomálie v dokumentoch ÚRSO, ktoré sťažujú strojové spracovanie zverejnených údajov.

Aj v uvedených podmienkach sa podarilo vytvoriť aplikáciu "Mapa doplatkov pre OZE a KVET". Má ambície byť analytickým nástrojom údajov získaných z dokumentov a webových stránok ÚRSO.

Keďže údaje získané z webových stránok ÚRSO sú "bez záruky",

výsledky získané touto webovou aplikáciou odporúčame považovať za informatívne.

Aplikáciu môže používať anonymný návštevník.

Rozšírené služby má registrovaný používateľ. Aplikácia sa mu sprístupní po zadaní emailu, hesla a stlačení tlačidla "Odoslať".

Email
Heslo

Registrovanými používateľmi aplikácie sú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.

Prosba
Ak zistíte nepresnosti, nezrovnalosti, chyby, máte návrhy na zlepšenia, oznámte to autorovi aplikácie +421 907 812 685, imrich@buransky.sk.

V Liptovskom Mikuláši, 19.1.2014

Imrich Buranský

Mapa doplatkov pre OZE a KVET - Prihlásenie, © IB január 2014 imrich@buransky.sk