« Články

Mapa firiem profiPV.sk - Opis

Mapová aplikácia "Mapa firiem profiPV.sk" poskytuje prehľad firiem podnikajúcich v oblasti fotovotiky, ktoré sú zaregistrované na portáloch profiPV.sk a SolarniNovinky.cz.


Obsah

^

ÚVOD

Mapa je dostupná na adresách:

Je organickou súčasťou portálu www.profipv.sk, kde je dostupná cez položku menu "Firmy".

Mapa profiPV
Mapa firiem profiPV.sk.

Mapa SolarWeb
Mapa firiem SolarWeb.sk.

Mapa profiPV - Firmy
Mapa firiem profiPV.sk - Firmy
^

Ovládanie

V okne prehliadača, alebo v ráme stránky, je zobrazená Google mapa so štandardnými ovládacími prvkami - zmena mierky (priblíženie, oddialenie), zmena podkladu (mapa, terén, satelitné snímky), zmena výseku mapy (potiahnutím, dvojklikom). V ľavom hornom rohu je navyše ovládací panel. Slúži k zadaniu podmienky na výber firiem. Zobrazuje sa v ňom aj štatistika, umožňuje vyvolať túto príručku a prehľad firiem zobrazených na mape.

Firmu na mape predstavujú značky - slzičky. Modré sú v mieste sídla firmy, zelené na iných adresách firmy, napr. pobočka, kancelária a pod.

V ovládacom paneli je možné zadať textový reťazec, ktorý sa má nachádzať v údajoch o firme. Možné je tiež vo výberovom zozname zvoliť druh firmy, alebo ponechať prednastavenú voľbu "--" - na druhu firmy nezáleží.

V štatistike sa zobrazuje počet firiem a počet adries v tvare:

Firiem: nSM/nF Adries: nAM/nA

Význam číselných údajov:

Zmenou výseku mapy, alebo zmenou mierky mapy, štatistika prestane byť platná. Preto sa jej farba zmení na sivú. Kliknutím na tabuľku štatistiky sa obnoví mapa a zároveň aj štatistika.

Pri prechode kurzorom myši ponad značky na mape sa v kontextovom okienku ukáže názov firmy.

Kliknutie na značku firmy vyvolá zobrazenie informačného okna firmy. Je v ňom názov, adresa, logo (ak je v systéme zadané) a profil firmy. V pravom hornom rohu link "web" slúži na vyvolanie stránky firmy - zobrazí sa v novom okne.

^

V Liptovskom Mikuláši, 21.3.2014

Imrich Buranský

^


« Články

Mapa firiem profiPV.sk - Opis, © IB marec 2014 imrich@buransky.sk